Thứ Hai, 27 tháng 4, 2009

Video hướng dẫn chuyển database từ localhost lên host summerhost.info

Đây là cách chuyển dữ liệucủa forum phpbb lên host, dựa theo video này bạn cũng có thể chuyển bất cứ dữ liệu của loại mã nguồn nào lên mạng

Nếu video dưới không chạy xem tại đây
Hoặc download video này tại đây


Upload_db
Uploaded by heoluoi

1 nhận xét: